Archiwum kategorii: Benedykt XVI

Benedykt XVI o owocach ekumenizmu

Bez nawrócenia serc nie będzie trwałych owoców ekumenizmu – stwierdził papież Benedykt XVI na zakończenie 46. Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W roku obecnym jego hasłem są słowa zaczerpnięte z Księgi Micheasza: „Czego Bóg od nas oczekuje?”. Ojciec Święty przewodniczył w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami nieszporom uroczystości Nawrócenia św. Pawła.

Benedykt XVI spotkał się z dyplomatami akredytowanymi przy Stolicy Apostolskiej

„Pokój nie pochodzi jedynie z ludzkiego wysiłku, lecz wypływa z miłości samego Boga. I to właśnie zapominanie o Bogu, a nie Jego uwielbienie, rodzi przemoc” – powiedział papież spotykając się z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej. Jak co roku zostali oni przyjęci w Sali Królewskiej Pałacu Apostolskiego, aby przekazać życzenia noworoczne.

Kto żyje wiarą, nie pasuje do świata

Pokora wiary, wspólnej wiary z wiarą Kościoła wszystkich czasów zawsze będzie w konflikcie z panującą mądrością tych, którzy trzymają się tego, co pozornie bezpieczne. Ten, kto żyje wiarą Kościoła i głosi ją, w wielu punktach nie pasuje do panujących poglądów, zwłaszcza w naszych czasach – mówił Benedykt XVI podczas Mszy św. w bazylice watykańskiej z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego.

Msza św. z okazji uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

O istocie najgłębszego „pokoju z Bogiem”, który jest nierozerwalnie związany z wiarą i łaską” – mówił Benedykt XVI sprawując w bazylice watykańskiej Mszę św. z okazji uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. „Nic nie może wierzącym zabrać tego pokoju, nawet trudności i cierpienia życiowe. W rzeczywistości, cierpienia, doświadczenia i ciemności nie niszczą, ale powiększają naszą nadzieję” – powiedział papież. Ojciec Święty nawiązał także do obchodzonego 1 stycznia Światowego Dnia Pokoju i jego tegorocznej tematyki: „Błogosławieni pokój czyniący” podkreślając, że „pokój jest dobrem par excellence, o które trzeba się modlić jako o Boży dar, a jednocześnie budować z całych sił”.

Benedykt XVI na zakończenie roku

Pierwszymi nieszporami uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi z adoracją eucharystyczną i uroczystym Te Deum Papież zakończył w bazylice watykańskiej rok kalendarzowy. W homilii wskazał, że Te Deum jest hymnem dziękczynnym, który zaczyna się wielbieniem Boga – „Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy” – a kończy wyznaniem zaufania – „W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję, nie będę zawstydzon na wieki”. Niezależnie od tego, jaki był rok, łatwy czy trudny, jałowy czy owocny, dziękujemy Bogu.