Niedziela dniem poświęconym Panu

Niedziela jest to dzień odpoczynku i rodziny, ale nade wszystko dzień, który należy poświęcić Panu, uczestnicząc w Eucharystii, podczas której karmimy się Ciałem i Krwią Chrystusa i jego Słowem życia – przypomniał Benedykt XVI podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.