Msza św. z okazji uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

O istocie najgłębszego „pokoju z Bogiem”, który jest nierozerwalnie związany z wiarą i łaską” – mówił Benedykt XVI sprawując w bazylice watykańskiej Mszę św. z okazji uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. „Nic nie może wierzącym zabrać tego pokoju, nawet trudności i cierpienia życiowe. W rzeczywistości, cierpienia, doświadczenia i ciemności nie niszczą, ale powiększają naszą nadzieję” – powiedział papież. Ojciec Święty nawiązał także do obchodzonego 1 stycznia Światowego Dnia Pokoju i jego tegorocznej tematyki: „Błogosławieni pokój czyniący” podkreślając, że „pokój jest dobrem par excellence, o które trzeba się modlić jako o Boży dar, a jednocześnie budować z całych sił”.