Benedykt XVI o owocach ekumenizmu

Bez nawrócenia serc nie będzie trwałych owoców ekumenizmu – stwierdził papież Benedykt XVI na zakończenie 46. Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W roku obecnym jego hasłem są słowa zaczerpnięte z Księgi Micheasza: „Czego Bóg od nas oczekuje?”. Ojciec Święty przewodniczył w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami nieszporom uroczystości Nawrócenia św. Pawła.