Albumy

DACIE ŚWIATU WIELKIEGO PAPIEŻA

Album pt. „Dacie Światu Wielkiego Papieża – Świat/2” jest trzecim (i ostatnim) tomem nowej serii Wydawnictwa Michalineum i Grzegorza Gałązki. Pierwszy zawiera teksty Jana Pawła II oraz fotografie związane z pielgrzymkami Ojca Świętego do Polski. Drugi i trzeci tom pokazują największe światowe pielgrzymki apostolskie Jana Pawła II oraz wydarzenia światowe z udziałem Papieża Polaka.

Niniejszy album obrazuje pontyfikat Jana Pawła II od maja 1997 r., kiedy pielgrzymował do Libanu, poprzez uroczystości Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa, aż do ostatniej zagranicznej podróży apostolskiej do Lourdes (14.08.2004).

Fragmenty homilii i przemówień Ojca Świętego (15 tekstów) oraz ilustrujące je zdjęcia Grzegorza Gałązki ukazują świat i ludzi, do których Wielki Papież niestrudzenie: w zdrowiu i chorobie, zmagający się z cierpieniem i dźwigający piętno upływającego czasu, przybywał z Dobrą Nowiną.

Wstęp do albumu napisał kard. Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego.

KUP ALBUM

 

DACIE ŚWIATU WIELKIEGO PAPIEŻA

Niniejszy album jest drugim – z trzech zaplanowanych – w tej edycji wydawniczej. Pierwszy zawiera teksty Jana Pawła II oraz fotografie związane z pielgrzymkami Ojca Świętego do Polski. Obecny, a następnie trzeci tom, pokazują największe międzynarodowe pielgrzymki apostolskie oraz wydarzenia światowe z udziałem Papieża Polaka. Fragmenty jego homilii i przemówień (15 tekstów) oraz ilustrujące je zdjęcia Grzegorza Gałązki ukazują świat różnych kultur, języków i tradycji do kwietnia 1997 roku.

Zobaczymy w nim Jana Pawła II głoszącego Słowo Boże, zasłuchanego, modlącego się na różańcu, spotykającego się z młodzieżą, z chorymi i niepełnosprawnymi. Ujrzymy m.in. Ojca Świętego w Afryce na Wyspie Niewolników, na stadionach sportowych, w amfiteatrze rzymskim w Weronie, na Wzgórzu Krzyży w Szawle (Litwa). Różne, czasem egzotyczne miejsca spotkań, z barwnymi i monumentalnymi ołtarzami czy dekoracjami przygotowanymi specjalnie na jednorazowe spotkanie z Papieżem, pokazują, że świat z utęsknieniem czekał na tego autentycznego apostoła i misjonarza przełomu tysiącleci.

„Słowo wstępne” do tej publikacji napisał ks. kard. Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego.

KUP ALBUM

 

DACIE ŚWIATU WIELKIEGO PAPIEŻA

Wydawnictwo Michalineum poleca nowy album papieski: „Dacie Światu Wielkiego Papieża – Polska”. Zawiera on unikatowe i archiwalne zdjęcia Grzegorza Gałązki, które pokazują Jana Pawła II i obrazują klimat niektórych papieskich pielgrzymek do Ojczyzny. Zobaczymy piękne, a czasem monumentalne ołtarze i dekoracje, które były specjalnie przygotowane na jednorazowe spotkanie z Ojcem Świętym.

W albumie znajduje się 19 fragmentów papieskich homilii i przemówień. Wybrano teksty bardzo ważne dla dziejów naszego Narodu – teksty, które Papież wygłaszał w przełomowych chwilach naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce (np. homilia z Placu Zwycięstwa w 1979 r. czy ze Skoczowa w 1995 r.). Te i inne papieskie słowa powinny być nieustannie przypominane i poddawane refleksji, nie tylko przez pamiętających papieskie pielgrzymki, lecz także przez każde nowe pokolenie Polek i Polaków.

Tytuł albumu jest wyjęty z proroctwa bł. ks. Bronisława Markiewicza, w którym Anioł Polski w 1863 r. przepowiedział Papieża Polaka: „Najwyżej zaś Pan Bóg was (Polaków) wyniesie, kiedy dacie światu WIELKIEGO PAPIEŻA”.

Słowo wstępne do albumu „Dacie Światu Wielkiego Papieża – Polska” napisał J.E. kard. Józef Glemp.

KUP ALBUM

 

Góry Papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI

Album „Góry Papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI” pokazuje, jak współcześni nam Papieże spędzają wypoczynek letni w górach Valle d`Aosta – z dala od Watykanu. Widzimy ich na samotnych spacerach, na wędrówkach po górskich szlakach, na modlitwie indywidualnej i w sanktuariach, na czytaniu lektury, na spotkaniach z ludźmi – zwłaszcza z dziećmi, chorymi i dziennikarzami. Zobaczymy jak wdychają świeże powietrze i zapach lasu, słuchają szumu wody; jak są zatopieni w ciszy. Ujrzymy, że środowisko i alpejskie widoki krzepią nie tylko ich ducha, lecz także ciała.

Momenty te wspaniale uchwycił swoim obiektywem rzymski fotografik Grzegorz Gałązka. Wiele ze zdjęć opublikowano po raz pierwszy. Natomiast Alessandra Ferraro – dziennikarka RAI – opisała atmosferę, radość i wiele różnych ciekawych szczegółów z pobytu dwóch Papieży w Valle d`Aosta. Swoimi wspomnieniami podzielili się także Luciano Caveri – przewodniczący Autonomicznego Regionu Valle d`Aosta oraz Osvaldo Naudin – burmistrz Introd (Les Combes).

KUP ALBUM

 

25 Lat Wielkiego Pontyfikatu

Wydawnictwo Michalineum wydało album pt. „25 Lat Wielkiego Pontyfikatu” z okazji 25. rocznicy wyboru naszego Rodaka Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Opublikowane zdjęcia, w wykonaniu Grzegorza Gałązki, ukazują Ojca Świętego podczas spotkań z dziećmi, młodzieżą, rodzinami i ludźmi w podeszłym wieku, podkreLlając w ten sposób fakt, że Papież jest blisko każdego człowieka i towarzyszy mu od jego narodzin aż po schyłek życia. Na łamach albumu swoimi głębokimi i ciekawymi refleksjami dzielą się: Prymas Polski kardynał Józef Glemp, Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, Prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego kardynał Zenon Grocholewski i metropolita wrocławski kardynał Henryk Gulbinowicz. Album jest w twardej oprawie z obwolutą, w formacie 24,5 x 31,8 cm, zawiera 160 stron.

KUP ALBUM

 

Bądźcie przyjaciółmi Chrystusa

Jakże głębokie myśli o kapłaństwie oraz wiele sylwetek świętych kapłanów podsuwa nam do refleksji Rok Kapłański ogłoszony przez Benedykta XVI, z okazji 150. rocznicy śmierci ks. Jana Marii Vianneya – Świętego Proboszcza z Ars.

Wydawnictwo Michalineum włącza się w upamiętnienie tego niezwykłego Roku przez edycję nowego papieskiego albumu zatytułowanego: „Bądźcie przyjaciółmi Chrystusa”.

 

 

Album składa się z czterech działów tematycznych:

  • Rok Kapłański,
  • Święty Proboszcz z Ars,
  • Siedem Sakramentów,
  • Listy Jana Pawła II do kapłanów.

Wszystkie części są bogato i artystycznie zilustrowane zdjęciami Grzegorza Gałązki.

Zobaczymy na nich unikatowe fotografie Jana Pawła II i Benedykta XVI podczas sprawowania sakramentów świętych oraz głoszenia Słowa Bożego. Znajdziemy tu list Benedykta XVI z okazji Roku Kapłańskiego oraz homilię, którą wygłosił na jego rozpoczęcie. Zapoznany się z życiorysem Świętego Proboszcza z Ars i zobaczymy miejsca, w których on żył, modlił się i pracował. Przypomniane i opisane są także wszystkie Sakramenty Święte, z uwzględnieniem historycznego spojrzenia na rozwój celebracji i liturgii związanej z ich udzielaniem. Całości dopełniają fragmenty kilku listów, które Jan Paweł II co roku kierował do kapłanów z okazji Wielkiego Czwartku.

Słowo wstępne do albumu napisał ks. abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

KUP ALBUM

 

Boże Narodzenie z Janem Pawłem II

W albumie „Boże Narodzenie z Janem Pawłem II” zostały opublikowane wszystkie orędzia „Urbi et Orbi” oraz życzenia do Polaków w języku polskim wygłoszone w Watykanie w uroczystość Narodzenia Pańskiego przez Ojca Świętego w czasie Jego pontyfikatu (1978-2005).

Teksty orędzi są ilustrowane zdjęciami Grzegorza Gałązki, pokazującymi Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie celebracji związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia oraz obrazkami bożonarodzeniowymi, wydawanymi co roku przez drukarnię watykańską, z okazji tych Świąt. Inne fotografie przybliżają wydarzenia, które miały miejsce w Polsce i na świecie, do których odnosił się Papież w swoich orędziach poprzedzających błogosławieństwo Urbi et Orbi.

Słowo wstępne do albumu napisał ks. abp Józef Kowalczyk – Nuncjusz Apostolski w Polsce.

KUP ALBUM

 

BUDUJCIE NA CHRYSTUSIE

Wydawnictwo MICHALINEUM i fotografik Grzegorz Gałązka polecają niezwykły album z majowej pielgrzymki Benedykta XVI do Ojczyzny swojego umiłowanego Poprzednika. Jest to kolejny album z tzw. „złotej serii papieskiej”, którą MICHALINEUM wydaje od 10 lat.

„Budujcie na Chrystusie” – te słowa Benedykta XVI, które padły podczas spotkania z młodzieżą na krakowskich Błoniach, wydawcy uczynili mottem tego fotograficznego zapisu spotkania Ojca Świętego z rzeszami pielgrzymów w Polsce. Album zawiera 65 zdjęć oraz istotne fragmenty przemówień i homilii papieskich. Wielką zaletą tego albumu jest to, że unikatowe zdjęcia i teksty tworzą jakby jednolitą całość, która pozwala na nowo odkrywać atmosferę i przesłanie majowej pielgrzymki. Polacy, którzy obserwowali apostolską wizytę – czy to osobiście biorąc udział w spotkaniach, czy też śledząc ją za pomocą telewizji – dali czytelny sygnał światu, że Benedykt XVI jest „naszym Papieżem” tak samo, jak był nim Jego poprzednik Jan Paweł II. Świat mógł po raz kolejny zobaczyć prawdziwy obraz wiary, jedności oraz otwartości Polaków – inny od tego, który przedstawiają niektóre środowiska czy media niesprzyjające Polakom i Kościołowi. Biorąc do ręki album „Budujcie na Chrystusie”, dzięki wspaniałym fotografiom Grzegorza Gałązki możemy sami umocnić się w wierze oglądając pełne pozytywnych emocji chwile oczekiwania na Ojca Świętego, momenty pojawienia się i samych spotkań z Papieżem oraz umocnić tych, którzy z różnych przyczyn nie mieli okazji uczestniczyć w tych wydarzeniach. Jest to nie tylko wspaniała pamiątka, lecz także artystyczny duchowy podręcznik wiary, nadziei i miłości.

KUP ALBUM

Byłem i jestem z Nim

O współpracy Jana Pawła II i Kardynała Dziwisza, w słowie wstępnym do albumu, opowiada ks. prałat Mieczysław Mokrzycki, który w ostatnich latach Jego pontyfikatu również był sekretarzem Ojca Świętego. Jest to bardzo osobiste świadectwo. Rzuca ono wiele światła na pracę obu Sekretarzy papieskich, szczególnie podczas ostatnich lat życia i pracy Jana Pawła II.

Album fotograficzny „Byłem i jestem z Nim” pokazuje Jana Pawła II i Jego osobistego Sekretarza w różnych, czasem nietypowych sytuacjach: podczas audiencji generalnych, podróży apostolskich, w czasie wypoczynku czy spotkań z rzeszami ludzi, jak i z pojedynczymi osobami. Grzegorz Gałązka uchwycił w obiektywie chwile, w których zazwyczaj (i jest to uzasadnione) patrzyliśmy na Ojca Świętego, a nie dostrzegaliśmy osoby Kardynała – tak być powinno, bo taka była rola osobistego Sekretarza. On nie absorbował uwagi na sobie, a był jednak stale obecny w centrum wydarzeń. Szeptał coś do ucha Papieża, podtrzymywał Go, czuwał nad programem spotkań, podawał teksty przemówień, później laskę czy chusteczkę. Był na wyciągnięcie ręki i każde skinienie Ojca Świętego.

KUP ALBUM

 

Byłem Wam Ojcem

Czas upływa szybko. Nie tak dawno pożegnaliśmy na drogę wieczności Wielkiego Świadka Chrystusa – Ojca Świętego Jana Pawła II – Biskupa Rzymu i Syna naszego Narodu. Przez długie lata swego pontyfikatu niósł światu światło Ewangelii i pewność nadziei, i nieustraszoną wiarę, i pokorę zawierzenia, która przez Niego i od Niego biegła przez ludzkie serca ku Bogu miłującemu i miłosiernemu. W chwili bolesnej rozłąki, pod czas pogrzebu na Placu Świętego Piotra, rozległo się głośne wołanie: Santo subito -wyraz wdzięczności, miłości dla zmarłego Papieża, który oddał całego siebie na ofiarną służbę Chrystusowi, Kościołowi i człowiekowi.

To wołanie wdzięczności i miłości nie milknie, tak jak nie ustaje modlitwa Kościoła

o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. Doświadczamy niejednokrotnie w duchowy sposób, że „nasz ukochany Papież stoi teraz w domu Ojca, widzi nas i nam błogosławi” (słowa kardynała Josepha Ratzingera z homilii pogrzebowej).

Tego błogosławieństwa – Urbi et orbi – doznawał w latach posługi Pasterza Owczarni Chrystusowej Kościół powszechny, doznawali go ludzie różnych narodów, kultur, religii

i wyznań, do których pielgrzymował – świadek nadziei – z posłaniem braterstwa, dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, który „przyszedł w ciele, jest z Boga” (U 4,2). Doświadczała tego błogosławieństwa w szczególny sposób Polska – Jego Ojczyzna, z której wyrósł i z której wezwał Go Bóg na Stolicę Piotrową.

Właśnie te, z Polską związane, motywy papieskiej posługi utrwala ten piękny album, przygotowany z pietyzmem przez Wydawnictwo Michalineum, wypełniony zdjęciami autorstwa Pana Grzegorza Gałązki, jednego z tych polskich artystów fotografików, którzy swój talent, pasję, wrażliwość związali z dokumentowaniem, w pięknym artystycznym kształcie, pontyfikatu Jana Pawła II. Jeden jego wątek to pielgrzymki apostolskie do Polski, drugi – rzymskie spotkania z Rodakami. A tytuł albumu: „Byłem Warn Ojcem” lapidarnie wyraża istotę i duchowy wymiar wspólnoty Papieża z Ojczyzną i Rodakami.

Abp Sławoj Leszek Głódź – fragment recenzji

KUP ALBUM

Cały Twój Maryjo

Album „Cały Twój Maryjo” zawiera w sobie tekst całej encykliki „Redemptoris Mater”, która została zilustrowana fotografiami Grzegorza Gałązki, przedstawiającymi najpiękniejsze obrazy i figury Matki Bożej z całego świata oraz Jana Pawła II podczas różnych celebracji związanych z kultem Maryi.

W dalszej części albumu przypomniane zostały fragmenty homilii i przemówień, które Ojciec Święty wygłosił podczas najważniejszych obchodów i wydarzeń związanych z rozszerzaniem i pogłębianiem kultu Bogarodzicy w Kościele powszechnym. Zagłębimy się więc w teksty papieskie wygłoszone z racji Roku Maryjnego czy Roku Różańca Świętego. Powędrujemy z Papieżem do najważniejszych sanktuariów maryjnych w Polsce i w świecie (Częstochowa, Ludźmierz, Zakopane-Krzeptówki, Licheń, Kalwaria Zebrzydowska, Fatima, Rzym, Lourdes, Loreto, Guadalupa, Lwów i inne).

KUP ALBUM

Chrystus wzywa do jedności

Zapisem fotograficznym ekumenicznych dążeń Kościoła katolickiego podczas pielgrzymki Benedykta XVI do Turcji w 2006 r. jest album z fotografiami Grzegorza Gałązki. Pielgrzymka miała na celu zacieśnienie dialogu ekumenicznego z prawosławiem, kontynuację dialogu ze światem islamu oraz udzielenie pokrzepienia wspólnocie chrześcijańskiej – „małej trzódce” wyznawców Chrystusa. Fotografie przedstawiają najważniejsze momenty spotkań, modlitw i rozmów Benedykta XVI z przedstawicielami władz i najważniejszych wspólnot wierzących na ziemi tureckiej. Ukazują święte miejsca i budowle oraz zabytki kultury, które są świadkami wielkiej historii tamtego regionu oraz przedmiotem pielgrzymek czy tras turystycznych (np. Dom Matki Bożej w Efezie, kościół patriarchalny św. Jerzego, Hagia Sophia w Stambule, Błękitny Meczet w Stambule itp.).

Całość albumu uzupełnia wstęp, który zawiera krótką historię ekumenicznej troski Kościoła katolickiego, streszczenie przebiegu samej pielgrzymki Benedykta XVI oraz kluczowe fragmenty przemówień i homilii Papieża wygłoszonych w Turcji.

KUP ALBUM

 

Dobrem zło zwyciężył – Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko

Ponad 25 lat temu zamordowano ks. Jerzego Popiełuszkę, aby zabić w Narodzie polskim ducha walki, a Kościołowi zadać cios, po którym miał on podporządkować się komunistycznym władzom PRL. Jednak to Bóg kieruje losami świata i z każdego zła potrafi wyprowadzić dobro. Wolność w Polsce okupiona została męczeństwem wielu osób, wśród których był bł. ks. Popiełuszko – beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Jego święto i wspomnienie liturgiczne obchodzone będzie corocznie 19 października – w dniu jego narodzin dla nieba.

Album fotograficzny „Dobrem zło zwyciężył”, bogato ilustrowany zdjęciami Grzegorza Gałązki, przybliża nam osobę nowego polskiego Błogosławionego, klimat czasów, w których żył oraz sprawę, dla której złożył on w ofierze, na ołtarzu męczeństwa, swoje kapłańskie życie. Zobaczymy w nim niektóre rocznicowe uroczystości przy grobie Męczennika oraz Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu.

Zwieńczeniem tego albumu jest reportaż z uroczystości beatyfikacyjnych, którym przewodniczył legat Benedykta XVI abp Angelo Amato.

KUP ALBUM

 

Jan Paweł II i Jego Kardynałowie

To jedyny album na polskim rynku księgarskim, który przybliża nam sylwetki 183 aktualnych Kardynałów, pochodzących z 86 krajów, ze wszystkich kontynentów: 96 europejczyków, 50 amerykanów, 17 azjatów, 16 afrykańczyków i 5 z Oceanii. Autor zdjęć Grzegorz Gałązka dotarł ze swoim aparatem fotograficznym do najbardziej banalnych sytuacji i aktywności dostojnych purpuratów rejestrując różne szczegóły z ich życia i działalności. Album pozwala zrozumieć kim są najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II.

KUP ALBUM

 

Jezu Miłosierdzia

Tytuł albumu „Jezu Miłosierdzia”, który Wydawnictwo Michalineum oddaje do rąk Czytelnika, wyraża głośne wołanie skierowane do miłosiernego Boga. Kult Bożego Miłosierdzia, jak tego pragnął Jezus w rozmowach ze św. s. Faustyną Kowalską, rozszerza się nieustannie na całym świecie. Słynny obraz „Jezu ufam Tobie” rozpoznają ludzie na wszystkich kontynentach ziemi.

W albumie znajdują się słowa Jana Pawła II, które dotyczą kultu Miłosierdzia Bożego. Na barwnych fotografiach Grzegorza Gałązki zobaczymy beatyfikację i kanonizację s. Faustyny, ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego, konsekrację łagiewnickiej świątyni i ogłoszenie jej Światowym Centrum Miłosierdzia Bożego. Zobaczymy Jana Pawła II, a następnie Benedykta XVI, zatroskanych o to, by każdy człowiek w Bożym Miłosierdziu szukał pokoju i szczęścia.

„Akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu”, który wieńczy album, niech będzie modlitwą każdego z nas, abyśmy – jak o to prosił Jan Paweł II – zawsze kierowali się „wyobraźnią miłosierdzia” względem każdego człowieka.

Album jest również dostępny we włoskiej wersji językowej.

KUP ALBUM

 

Kto wierzy, nigdy nie jest sam

Album „Kto wierzy, nigdy nie jest sam”  Wydawnictwa Michalineum i Grzegorza Gałązki powstał na kanwie pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Niemiec. Jednak nie jest on dokładnym reportażem tego wydarzenia. Autorzy albumu pragną pokazać Papieża żyjącego wiarą i umacniającego w wierze każdego, który szuka Boga i pragnie usłyszeć – przez wiarę – „kroki Pana Boga przechadzającego się” (Rdz 3, 8 ) po ziemi, na której żyjemy. Wybrane fragmenty przemówień i homilii we wstępie i przy zdjęciach pomogą nam odważnie kroczyć drogą wiary, zaś fotografie unaocznią nam wielką i potężną wspólnotę ludzi, wierzących w Chrystusa.

„Takie jest dążenie Jezusa Chrystusa: przynagla nas, abyśmy nieśli ludziom światło Ojca, pomagali im, ażeby z nich i w nich powstawało Królestwo Boże” (14 września 2006 r., spotkanie z kapłanami i diakonami stałymi w katedrze we Fryzyndze).

KUP ALBUM

 

Matko Uzdrowienia

Fotografie Grzegorza Gałązki pokazują papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI w kontekście dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP oraz objawień Matki Bożej w Lourdes. Zobaczymy w nim Następców Chrystusa podczas wzruszających spotkań z chorymi w Bazylice św. Piotra w Watykanie, w Lourdes oraz na Placu Hiszpańskim w Rzymie. Papieskie słowa do chorych, do ich rodzin oraz do wszystkich, którzy zajmują się posługą chorym są wspaniałą katechezą na temat wartości i sensu cierpienia oraz roli Maryi, która pod krzyżem Jezusa stała się Matką nas wszystkich.

Niech to papieskie przesłanie będzie dla nas siłą i umocnieniem w wierze w chwilach trudnych doświadczeń.

KUP ALBUM

 

Najpiękniejsza Encyklika Jana Pawła II

Album Najpiękniejsza Encyklika Jana Pawła II, z fotografiami Grzegorza Gałązki, pokazuje drogę cierpienia Ojca Świętego oraz cierpiących i chorych, którzy również taką drogą podążają. Zobaczymy więc Papieża wśród chorych, w szpitalach, w sanktuariach i podczas papieskich pielgrzymek, bo nigdy nie zapominał o tej części Kościoła. Album przypomina tragiczne chwile zamachu oraz te, pełne nadziei, kiedy wracał do zdrowia. Ujrzymy Go z tymi, którzy opiekują się chorymi: z personelem szpitali, z wolontariuszami oraz rodzinami, które wytrwale i z wielką miłością towarzyszą swoim bliskim w cierpieniu. Niezwykle wzruszającą część albumu stanowi ta, dotycząca ostatnich miesięcy i dni życia Papieża. Jeszcze raz zobaczymy, jak bardzo godnie przeżywał utratę sił, mowy, jak z pokorą pozwalał opiekować się sobą – składał ofiarę z siebie samego na ołtarzu cierpienia. W końcowej części albumu zamieszczono zdjęcia z pogrzebu Jana Pawła II oraz fragmenty Jego testamentu.

Nowy album Wydawnictwa Michalineum przypomina także najważniejsze fragmenty nauczania papieskiego o cierpieniu, przemijaniu i umieraniu, bo cały w tym człowiek. Przeczytamy fragmenty z Pisma Świętego, które przypominają o zbawczym sensie cierpienia, które wydaje się szczególnie współistotne z człowiekiem. Jest tak głębokie, jak człowiek — właśnie przez to, że na swój sposób odsłania głębię właściwą człowiekowi i na swój sposób ją przerasta. Zapoznamy się także z fragmentem Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.

Ten niezwykły album dedykowany jest wszystkich chorym, cierpiącym i sędziwym, aby w osobie Ojca Świętego Jana Pawła II rozpoznali kogoś niezwykle bliskiego i rozumiejącego ich stan. Skierowany jest także do osób, które na co dzień opiekują się tymi osobami: do rodzin, personelu szpitalnego i wolontariuszy. Ten album jest wyrzutem sumienia dla tych, którzy, przez błędne rozumienie godności i niepowtarzalności człowieka, dążą do wprowadzenia eutanazji i aborcji.

KUP ALBUM

 

„Moje Niepokalane Serce zwycięży”

Z przyjemnością prezentujemy album o Fatimie, który fascynującą wymową zdjęć wykonanych artystycznie i profesjonalnie przez Grzegorza Gałązkę, odpowiednio opisanymi i przeplatanymi tekstami o głębokiej treści, pomaga nam na nowo przeżyć Akt Zawierzenia NMP – Matce Kościoła i ludzkości.

 

 

KUP ALBUM

 

 

„Na szczyty z Janem Pawłem II”

Jest to album ze zdjęciami Grzegorza Gałązki, wydany z okazji ogłoszenia przez UNESCO roku 2002 Rokiem Ochrony Środowiska i Gór. Wspaniałe fotografie, ukazujące Jana Pawła II, teologa gór, w Zakopanem i w alpejskich miejscowościach, oraz fragmenty wypowiedzi Papieża pozwalające rozmyślać nad wspaniałością matki natury i w jej pięknie odnajdywać język miłości Boga Stworzyciela. Z albumu dowiadujemy się również o wielu zabawnych zdarzeniach podczas górskich eskapad Ojca Świętego. Album zaprasza nas do przekraczania samych siebie, do wspinania się na szczyty ducha, na Górę Mistyczną wszystkich pokoleń, jaką jest Chrystus.

KUP ALBUM

 

Nieoceniony skarb wiary

Album – fotograficzny reportaż Grzegorza Gałązki z pielgrzymki Benedykta XVI do Brazylii (9-14 maja 2007 r.).

Celem tej podróży była kanonizacja pierwszego świętego brazylijskiego – brata Antoniego od św. Anny Galvão (1739-1822) oraz inauguracja V Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Brazylia to największy kraj Ameryki Łacińskiej, a w Ameryce Łacińskiej żyje niemal połowa katolików całego świata. Istnieje tam wiele kultur, a w swojej długiej historii, w której obecni byli Afroamerykanie i Afrobrazylijczycy, to wiara zrodziła kulturę chrześcijańską kontynentu latynoamerykańskiego.

W klimat pielgrzymki wprowadza nas ks. Edward Data CSMA, który przytacza najważniejsze przesłania Benedykta XVI do wierzących tego kontynentu. Papież mówi o nim jako o „kontynencie nadziei” dla Kościoła. Zwraca uwagę na potrzebę nowej ewangelizacji, w której ogromną rolę powinni odegrać ludzie młodzi. Z troską broni życia ludzkiego: od poczęcia do naturalnej śmierci. Rodzinę i sakrament małżeństwa nazywa „szkołą wiary, miejscem wykuwania wartości ludzkich i obywatelskich, ogniskiem, w którym życie ludzkie rodzi się oraz jest przyjmowane wielkodusznie i odpowiedzialnie”.

Oto niektóre problemy, jakie poruszył Benedykt XVI w Brazylii, a które są aktualne dla Kościoła na całym świecie. Dlatego niech kilka myśli Papieża, przytoczonych w albumie, ożywią naszą wiarę, abyśmy byli wiernymi i gorliwymi misjonarzami Chrystusa. Zaś ciekawe zdjęcia, które Grzegorz Gałązka zrobił w miejscu tak różnym od naszej europejskiej kultury, niech nam przybliżą ten odległy kontynent z jego barwnością i oryginalnością przeżywania wiary w Jezusa Chrystusa.

KUP ALBUM

 

Odnowiony Różaniec z Janem Pawłem II

W Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae Ojciec Święty, Jan Paweł II, gorąco zachęca wiernych do odmawiania różańca. Skuteczności tej modlitwy zawierza dzisiaj szczególnie sprawy pokoju w świecie i rodziny: Różaniec ze swej natury jest modlitwę pokoju z racji samego faktu, że polega na kontemplowaniu Chrystusa, który jest Księciem Pokoju i «naszym pokojem» (Ef 2, 14). Kto przyswaja sobie misterium Chrystusa – a różaniec właśnie do tego prowadzi – dowiaduje się na czym polega sekret pokoju i przyjmuje to jako życiowy projekt…

Jako modlitwa o pokój, różaniec był zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę. Niegdyś modlitwa ta była szczególnie droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie sprzyjała ich jedności. Właśnie dzisiaj należy zadbać o to, by nie roztrwonić tego cennego dziedzictwa. Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy. Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty, zgodnie z dawną tradycją, jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego. Liczne problemy współczesnych rodzin, zwłaszcza w społeczeństwach ekonomicznie rozwiniętych, wynikają stąd, że coraz trudniej jest się porozumiewać. Ludzie nie potrafią ze sobą przebywać, a być może nieliczne momenty, kiedy można być razem, zostają pochłonięte przez telewizję. Podjąć na nowo odmawianie różańca w rodzinie znaczy wprowadzić do codziennego życia całkiem inne obrazy – ukazujące misterium, które zbawia: obraz Odkupiciela i obraz Jego Najświętszej Matki. Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia się w centrum, dzieli się z Nim radości i cierpienia, w Jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę. Wydawnictwo Michalineum oddaje do rąk P.T. Czytelników album, ze zdjęciami Grzegorza Gałązki, poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II (taki urodzinowy prezent) i modlitwie różańcowej. Mamy nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do rozpowszechniania tej tradycyjnej modlitwy, odnowionej przez Papieża (który dodał do niej nowe tajemnice – światła) oraz do umocnienia rodzin i pokoju w świecie.

KUP ALBUM

 

„Ojczyzno ma…”

Album ilustrujący najmocniejsze akcenty wizyt apostolskich Jana Pawła II w Polsce 1979-1999.

Stronice tego historycznego dzieła zilustrowało czterech znanych fotografów: Grzegorz Gałązka, Arturo Mari, Giancarlo Giuliani i Wojtek Łaski.

 

 

KUP ALBUM

 

 

Pani Fatimska

Misja Pani Fatimskiej nadal trwa i wpisuje się w Boski plan zbawienia. „Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie odniesione przez Maryję. Chrystus przez Nią zwycięży, bo chce, aby zwycięstwa Kościoła w świecie współczesnym i przyszłym łączyły się z Nią” (Jan Paweł II).

Niniejsza publikacja, ilustrowana zdjęciami Grzegorza Gałązki, ukazuje Jana Pawła II modlącego się do Pani Fatimskiej podczas różnych uroczystości odbywających się w Fatimie i w Rzymie, zwłaszcza w Jubileuszowym Roku 2000. To Ona ocaliła mu życie w zamachu na Placu św. Piotra w Rzymie, 13 maja 1981 roku.

W albumie ukazany jest również Benedykt XVI, który w 2010 r. odwiedził sanktuarium maryjne w Fatimie z okazji 10. rocznicy beatyfikacji pastuszków: Franciszka i Hiacynty Marto. Przesłanie fatimskie „zachęca człowieka, by niezależnie od zagrożeń, niebezpieczeństw i okropności historii, pokładał ufność w działaniu Boga, by trwał w wielkiej nadziei, by, doświadczając łaski Pana, zakochał się w Nim, bo On jest źródłem miłości i pokoju” (Benedykt XVI).

W albumie „Pani Fatimska” przypomniane zostały orędzia i tajemnice fatimskie, które Maryja powierzyła ubogim portugalskim pastuszkom podczas objawień w 1917 roku. Niektóre już się wypełniły. Inne dokonują się obecnie.

KUP ALBUM

 

Patrzmy na Chrystusa

„Patrzmy na Chrystusa” – to hasło podróży apostolskiej Benedykta XVI do Austrii (7-9 września 2007 r.) oraz tytuł albumu fotograficznego z tego wydarzenia.

Głównym celem tej pielgrzymki była 850. rocznica istnienia sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Mariazell. Należy ono – obok Altöting (Niemcy), Częstochowy, Fatimy, Loreto, Lourdes i Esztergom (Węgry) – do najczęściej odwiedzanych sanktuariów maryjnych w Europie.

Podczas spotkań z wiernymi Papież zachęcał do podejmowania trudu pielgrzymiego na wzór pielgrzymujących: Jezusa, Maryi i Józefa: „wyruszyć na pielgrzymkę – mówił – znaczy podążać w pewnym kierunku, ku jakiemuś celowi…” Zwrócił też uwagę, że to Maryja najlepiej ukazuje nam Chrystusa, bo „tam, gdzie jest Maryja…, tam jest początek i prawdziwa odnowa”. Przypomniane zostało ponownie to, że Europa ma chrześcijańskie korzenie, a rodzina ma w niej niezbywalne prawa – szczególnie dzieci, które należy przyjmować „jako dar dla wszystkich”. Benedykt XVI zachęcał do ponownego odczytania Dekalogu, a wśród przykazań pochylił się nad przykazaniem trzecim: „Pamiętaj, abyś dzień święty świecił”.

Niech ten album, kolejny ze złotej kolekcji Wydawnictwa Michalineum – ilustrowany zdjęciami Grzegorza Gałązki – poprzez zgłębianie zamieszczonych w nim tekstów z papieskich przemówień, przyczynia się do umocnienia naszej wiary i uczy nas, tak jak Maryja „patrzeć na Chrystusa”.

KUP ALBUM

 

„Pielgrzym Pojednania”

W 94. pielgrzymce zagranicznej na Ukrainę (23-27 czerwca 2001 r.) dominował wyraźnie akcent ekumeniczny, przebaczenia i pojednania.

Ojciec Święty powiedział, że przybywa tu „jako pielgrzym pokoju i braterstwa… przybywa bez intencji prozelityzmu, ale by świadczyć o Chrystusie wraz z wszystkimi chrześcijanami z każdego Kościoła”.Pielgrzymka odegrała również ważną rolę w utorowaniu drogi do zbliżenia się narodów polskiego i ukraińskiego. Klimat tych dni utrwaliły wspaniałe zdjęcia Grzegorza Gałązki.

KUP ALBUM

 

Rodzina silna wiarą i miłością

Nowy album Wydawnictwa MICHALINEUM „Rodzina silna wiarą i miłością” – ilustrowany zdjęciami Grzegorza Gałązki – słowem i obrazem przypomina o roli i zadaniach rodziny. Znajdziemy w nim niepublikowane dotąd zdjęcia Jana Pawła II i Benedykta XVI w kontekście spotkań z rodzinami przy różnych okazjach w Watykanie i na całym świecie. Fotografie przeplatają się z najbardziej fundamentalnym tekstami obu Papieży o roli wiary, nadziei i miłości w rodzinie, o wypełnianiu misji rodzicielskiej, o odpowiedzialności czy o wychowaniu dzieci i kształtowaniu charakterów i powołań.

J.E. kard. Stanisław Dziwisz w słowie wstępnym uznał niniejszą publikację za dobrą inicjatywę i piękne świadectwo o rodzinie oraz wyraził przekonanie, „że osoby, które się z tą książką zapoznają będą gotowe… rodziny bronić i jej służyć”.

Album może być miłym prezentem na okazję ślubu, jubileuszu małżeństwa, chrztu świętego, Pierwszej Komunii Świętej czy innych świąt rodzinnych.

KUP ALBUM

 

Skarb Eucharystii

„Kościół żyje dzięki Eucharystii… – pisze Jan Paweł II w encyklice poświęconej Eucharystii (2003 r.). – Słusznie Sobór Watykański II określił, że Ofiara eucharystyczna jest «źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego». «W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom»”.

Niniejszy album wpisuje się treścią i formą w nauczanie Papieża Polaka – w nauczanie Kościoła – o Eucharystii. Zawiera on w sobie całą encyklikę Ecclesia de Eucharistia, fragmenty listu apostolskiego Dies Domini – o świętowaniu niedzieli, okazjonalny list Jana Pawła II z okazji 750-lecia uroczystości Bożego Ciała, fragmenty homilii z Eucharystycznych Kongresów oraz fragment listu apostolskiego na Rok Eucharystii: Mane nobiscum Domine.

Teksty papieskiego nauczania zostały zilustrowane zdjęciami Grzegorza Gałązki. Pokazują one Jana Pawła II podczas sprawowania Mszy św., udzielania Komunii św., czy adorowania Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Szczególnie piękne i wymowne są te fotografie, które pokazują Msze św. z udziałem Jana Pawła II w różnych miejscach świata podczas papieskich pielgrzymek. Różne scenerie i oprawy Mszy św., rozbudowane i piękne ceremonie eucharystyczne oraz piękne krajobrazy i miejsca, w których chleb stawał się Ciałem a wino Krwią Chrystusa w dłoniach Ojca Świętego, zachęcają do większej wiary w realną obecność Jezusa w Eucharystii.

Słowo wstępne do albumu napisał kard. Zenon Grocholewski – Prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego.

Wnikajmy w nauczanie Jana Pawła II o Eucharystii i pogłębiajmy naszą wiarę i miłość do Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

KUP ALBUM

 

Śladami Apostoła Narodów

Album ten, wydany z racji ogłoszenia Roku św. Pawła w Kościele katolickim – ilustrowany fotografiami Grzegorza Gałązki – pokazuje miejsca związane z życiem i misją apostolską św. Pawła Apostoła oraz liczne celebracje z udziałem papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI z racji uroczystości czy wydarzeń związanych ze św. Pawłem. Zwięzła biografia Apostoła Narodów i teksty przemówień obu Papieży pomogą nam zrozumieć dlaczego św. Paweł wszystko na ziemi uznał za stratę ze względu na najwyższą wartość – wiarę w Jezusa Chrystusa.

KUP ALBUM

 

Śladami Jana Pawła II

 

Benedykt XVI od samego początku swego pontyfikatu nawiązuje do Jana Pawła II – swego „umiłowanego” Poprzednika. Ta, ponad dwudziestotrzyletnia, współpraca kard. Josepha Ratzingera – prefekta Kongregacji Nauki Wiary – z Papieżem Polakiem nadała kształt współczesnemu Kościołowi. Obydwaj stanowili niezwykły tandem. Dla Ojca Świętego Benedykta XVI kroczenie śladami Jana Pawła II oznacza przede wszystkim kontynuację wcielania w życie postanowień Soboru Watykańskiego II w naszych czasach.

Został On polubiony przez Polaków za ciepłe słowa wypowiadane w ciągu pierwszego roku pontyfikatu o Janie Pawle II i za to, że przemawia po polsku. Niezwykłe fotosy albumu, przedstawiające obecnego Papieża w swoich apartamentach, w kaplicy, podczas pracy i wypoczynku, pokazują miejsca, w których żył, pracował i wypoczywał Jan Paweł II. Niektóre z nich – np. prywatna kaplica w Castel Gandolfo, w której znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej – nie mogą nie przypominać Jana Pawła II. Zobaczymy też Benedykta XVI modlącego się na różańcu w ogrodach Castel Gandolfo oraz przy grobie polskiego Papieża.

Pod hasłem „Trwajcie mocni w wierze ” odbył swoją pierwszą zagraniczną pielgrzymkę do naszej Ojczyzny, aby nas umocnić w wierze. Jednak nie tylko po to przyjechał do kraju pochodzenia swego Poprzednika: On sam zapragnął „zaczerpnąć z obfitego źródła naszej wiary, które bije nieprzerwanie od ponad tysiąca lat” – jak przyznał w przemówieniu powitalnym, zaraz po wylądowaniu w Warszawie. Ogromne rzesze wiernych (ponad półtora miliona) towarzyszące Benedyktowi XVI na szlaku Jego pielgrzymki zaprzeczyły opiniom, że Polacy kochali tylko Papieża Polaka. Potwierdziły natomiast, że Papież Niemiec dla nas to taki sam Piotr naszych czasów i taki sam Namiestnik Chrystusa, jak Jego poprzednicy.

Tą niesamowitą atmosferę pielgrzymki Benedykta XVI oraz Jego wdzięczność dla Jana Pawła II i dla Ojczyzny polskiego Papieża oddaje album „Śladami Jana Pawła II ”. Znajdziecie Państwo w nim zdjęcia Grzegorza Gałązki z miejsc, w których był Ojciec Święty oraz Jego liczne fragmenty wypowiedzi o swoim Poprzedniku, a także obszerne fragmenty z ostatniej wizyty apostolskiej w naszym kraju.

Przeglądając karty tego albumu możemy jeszcze raz przeżyć chwile papieskiej pielgrzymki oraz pogłębiać swą wiedzę i wiarę rozważając przesłanie Benedykta XVI, który chce widzieć Polskę i Polaków mocnych wiarą w Jezusa Chrystusa.

KUP ALBUM

 

„Śladami Świętego Pawła”

Album zawiera zdjęcia w wykonaniu Grzegorza Gałązki i fragmenty najważniejszych tekstów wygłoszonych przez Jana Pawła II podczas 93. Jego pielgrzymki apostolskiej do Grecji, Syrii i Malty, w dniach 4-9 maja 2001 r.

Pielgrzymka ta była ostatnim etapem podróży papieskich, z okazji Wielkiego Jubileuszu, do miejsc biblijnych związanych z historią naszego zbawienia; miała głęboki akcent ekumeniczny; otworzyła nowe horyzonty w dialogu i we wzajemnych stosunkach między muzułmanami i chrześcijanami.

 

KUP ALBUM

 

„Świadek Krzyża”

Ojciec Święty Jan Paweł II, w ciągu swojego życia, w sposób wyjątkowy spotkał się z krzyżem: doświadczył go ze strony nazizmu i komunizmu w Polsce, poprzez zamach na jego życie w 1981 roku, choroby, podeszły wiek.

 

Album z fotografiami Grzegorza Gałązki i tekstem Drogi Krzyżowej, napisanym osobiście przez Papieża, wyraża niezwykłe bogactwo osobowości i duchowości Ojca Świętego, jako świadka Krzyża, wiary, życia i miłości.

 

KUP ALBUM

 

Świetlany wzór Zygmunt Szczęsny Feliński

W roku poświęconym kapłaństwu, 11 października 2009 r., papież Benedykt XVI kanonizował nowego świętego – polskiego kapłana, ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822-1895), arcybiskupa metropolitę warszawskiego i założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Wdzięczne za nieustanną opiekę Bożej Opatrzności i za świętość swojego Założyciela ukazaną i potwierdzoną cudami, beatyfikacją i kanonizacją, Siostry Rodziny Maryi postanowiły wydać okolicznościowy i pamiątkowy album. Współpracując z rzymskim fotografikiem Grzegorzem Gałązką i Wydawnictwem Michalineum zrealizowały swoje zamierzenie: po profesjonalnym przygotowaniu ukazał się album pt. „Świetlany wzór Zygmunt Szczęsny Feliński”.

„Album o św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim jest nowością i niejako uzupełnieniem dotychczasowych publikacji o nim i jego dziele – Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi” – napisała w „Słowie wstępnym” do albumu przełożona generalna Zgromadzenia m. Fabiola Ruszczyk RM. Wszystkie teksty: podpisy do zdjęć, biografia Świętego Arcybiskupa Warszawy oraz historia Zgromadzenia czy informacje o aktualnych dziełach prowadzonych przez siostry, a także fragmenty homilii beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej są w trzech językach – po polsku, włosku i portugalsku. Zdjęcia Grzegorza Gałązki oraz fotografie archiwalne ukazują drogę Felińskiego do świętości, uroczystości beatyfikacyjne i kanonizacyjne oraz dziękczynienie w Rzymie i w Warszawie. Ostatni rozdział albumu poświęcony jest dziełom, które Siostry Rodziny Maryi prowadzą dzisiaj – pokazany jest dom generalny i prowincja warszawska, prowincja krakowska, prowincja poznańska i placówki poza granicami Polski (Ukraina, Brazylia i Włochy).

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, rozpoczynając proces beatyfikacyjny abp. Felińskiego, tak o nim mówił: „Jeżeli co jest znakiem wyjątkowej świętości, to bohaterskie cierpienie i spokojne męczeństwo tylu dziesiątek lat, które towarzyszyło bez przerwy życiu Pasterza-Wygnańca… To był bowiem cud miłości, najwspanialsza potęga ducha człowieka, który się nie załamał, chociaż miałby do tego prawo, przechodząc przez tak wyjątkową drogę”. Zaś Ojciec Święty Benedykt XVI, już podczas kanonizacji w Rzymie, wskazując na osobę św. abp. Felińskiego, powiedział: „W każdej sytuacji zachował niewzruszoną ufność w Bożą Opatrzność… Dziś jego ufne i pełne miłości oddanie Bogu i ludziom staje się świetlanym wzorem dla całego Kościoła”.

KUP ALBUM

 

Święta Siostra Faustyna – Szafarka Bożego Miłosierdzia

Publikacja, ze zdjęciami Grzegorza Gałązki, prezentuje miejsca, z którymi Opatrzność Boża związała życie św. Faustyny.

 

Przytoczone fragmenty wypowiedzi św. Faustyny i Jana Pawła II mogą pomóc wzbudzić w sercach nowe siły do podejmowania dzieł wiary i solidarności.

 

KUP ALBUM

 

Wielkanoc z Janem Pawłem II

Wydawnictwo Michalineum wydaje kolejny już album o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Tym razem na Wielkanoc przygotowało album fotograficzny (podobny do tego, który wyszedł na Boże Narodzenie) zawierający wszystkie orędzia „Urbi et Orbi” wygłoszone przez Ojca Świętego w Watykanie w Niedzielę Zmartwychwstania Pana Jezusa. Czytelnik znajdzie w nich nie tylko piękne katechezy zakorzenione w Biblii i liturgii, lecz także głębokie przemyślenia Jana Pawła II, które obejmują cały kontekst życia współczesnej ludzkości. Teksty te mogą nie tylko służyć do pogłębiania i studium myśli Papieża Polaka, lecz także mogą być wspaniałą pomocą do osobistej medytacji i kontemplacji.

Każde orędzie poprzedza portret Ojca Świętego, a obok portretu jest obrazek wielkanocny z danego roku. Znajdują się życzenia napisane własnoręcznie przez Jana Pawła II na obrazku wielkanocnym. Podane są także te życzenia, które Papież wygłaszał do Rodaków po polsku, kiedy – po odczytaniu orędzia – składał je w różnych językach świata.

Teksty orędzi są ilustrowane fotografiami Grzegorza Gałązki. Pokazują one nie tylko unikatowe portrety Jana Pawła II, lecz także Ojca Świętego w czasie celebracji związanych z obchodami Niedzieli Palmowej, Świętego Triduum i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego oraz z udzielaniem apostolskiego błogosławieństwa Miastu i Światu. Inne fotografie (również czarno-białe) przybliżają wydarzenia, które miały miejsce w Polsce i na świecie, do których Papież odnosił się w swoich orędziach.

Czytajmy słowa Ojca Świętego zawarte w tych orędziach. Jak niewiasty w wielkanocny poranek głośmy słowem i życiem, że Jezus Chrystus zmartwychwstał! Że Jego grób jest pusty! Że On żyje i króluje! Niech ta radosna nowina prowadzi nas przez trudne drogi codzienności ze zmartwychwstałym Panem i naszym Zbawicielem; naszym Zmartwychwstaniem i Życiem.

KUP ALBUM

 

„Wielki Pasterz”

Przeglądając zdjęcia w proponowanym albumie, wykonane przez Grzegorza Gałązkę, możemy odczytywać wielorakie aspekty posługi pasterskiej Jana Pawła II, Wielkiego Pasterza naszych czasów. Przytoczone fragmenty homilii papieskich oraz Posynodalnych Adhortacji Apostolskich: „Pastores dabo vobis” (1992) i „Pastores gregis” (2003) przypominają nam misję i obowiązki pasterzy Kościoła na początku trzeciego tysiąclecia.

Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II dziękujemy za Jego pasterzowanie i służbę Kościołowi, światu, Polsce i wszystkim ludziom. W dniu inauguracji pontyfikatu (22 X 1978), na zakończenie homilii, Ojciec Święty prosił wszystkich: „Módlcie się za mnie! Pomóżcie mi, ażebym mógł Wam służyć!”

KUP ALBUM

Wielki Stygmatyk – Święty Ojciec Pio

Postać o. Pio – dziś świętego – fascynuje i intryguje od lat, nie tylko ludzi wierzących. Skromny, cichy żywot wiernego syna Biedaczyny z Asyżu jest wyzwaniem dla dzisiejszego świata. Wielka tajemnica uczestniczenia w udręce stygmatów Zbawiciela w pewnym sensie uczyniła z Ojca Pio proroka naszych czasów. Zaś jego heroiczny dyżur w trybunale pokuty w oczach milionów ludzi uczynił zeń Chrystusowego ministra od spraw beznadziejnych. Garnięto się więc do niego, mimo iż często mówił ludziom słowa bardzo twardej prawdy. Zżymali się czasem, odchodzili, ale powracali, klękali pod błogosławieństwem krwawiącej ręki pokornego mnicha, który potrafił pokazać im kawałek nieba, obudzić nadzieję…
Świat chrześcijański ucieszył się kanonizacją Ojca Pio. Świadczyły o tym setki tysięcy ludzi uczestniczących w uroczystościach na Watykanie. My, Polacy, cieszymy się dodatkowo – dokonał tego aktu nasz rodak Jan Paweł II.
Wydawnictwo Michalineum – mając na uwadze, że o. Pio żył jakby w cieniu wielkiego sanktuarium św. Michała Archanioła na Gargano (kustoszami są obecnie Michalici) – postanowiło przybliżyć zarówno samą postać, jak i warunki w jakich żył święty Stygmatyk. Uczyniło to w sposób bardzo wykwintny: wydając album Wielki Stygmatyk – Święty Ojciec Pio. Ponad 60 kolorowych zdjęć autorstwa Grzegorza Gałązki wzbogaconych zostało tekstami św. o. Pio i Jana Pawła II. Wstęp do dzieła napisał o. Gabriel Bartoszewski OFM Cap. Zarówno wstęp, jak i teksty św. Pio wskazują potrzebę ogromnego zaufania Miłosierdziu Bożemu, w ogóle w potrzebę modlitwy – zwłaszcza różańcowej.

KUP ALBUM

 

Wierni Chrystusowi Wierni Kościołowi

Wydawnictwo Michalineum poleca nowy album papieski:

Wierni Chrystusowi Wierni Kościołowi

Zawiera on unikatowe i archiwalne zdjęcia Grzegorza Gałązki, które pokazują Jana Pawła II.

 

 

 

KUP ALBUM

 

„Wierny Bogu”

Album, który nie utrwala wydarzeń apostolskiego posługiwania Ojca Świętego, ale charakteryzuje się tym, że fotograf zaprasza nas, by popatrzeć przez jego obiektyw raczej na samego Papieża, na jego twarz, spojrzenie, gest, postawę w różnych sytuacjach.

 

Wspaniałe, 122 duże zdjęcia, wykonane przez Grzegorza Gałązkę, przybliżają nam Jana Pawła II i jego nauczanie. Swoją postawą Ojciec Święty podbija i ujmuje ludzi. Jego gesty wynikają z Jego osobowości i wyrażają wiarę, miłość do Boga, człowieka i natury.

KUP ALBUM

 

Wypoczynek Apostoła

„Wypoczynek Apostoła” – to przepięknie wydany album przedstawia Jana Pawła II podczas wypoczynków w górach lub nad jeziorem.

 

Zdjęcia Grzegorza Gałązki dyskretnie zatrzymują w kadrze Jego radosną lub zatroskaną twarz.

 

 

KUP ALBUM

 

Zacznijmy słuchać Maryi

Wydawnictwo Michalineum i Grzegorz Gałązka polecają nowy album, który pokazuje najbardziej znane na świecie sanktuarium maryjne w Lourdes na tle 104. pielgrzymki apostolskiej Jana Pawła II, aby przybliżyć Czytelnikom miejsce, w którym Maryja tak wiele łask udziela pielgrzymom, zwłaszcza chorym. Tytuł albumu – Zacznijmy słuchać Maryi został zaczerpnięty z homilii papieskiej, wygłoszonej 15 września 2004 r. Nowy album jest nie tylko przewodnikiem po sanktuarium w Lourdes czy dokumentem kolejnej zagranicznej pielgrzymki Ojca Świętego, lecz także duchowym przeżyciem zarówno dla zdrowych, jak i chorych, którzy w Lourdes szukają umocnienia w swoim cierpieniu i nadziei w życiu.

Chory wśród chorych – Jan Paweł II, wyraźnie zmagający się z cierpieniem na oczach całego świata, solidaryzuje się z każdym cierpiącym. „Jan Paweł II żyje, bo żyje jego wiara” – piszą o nim dziennikarze. Niech to spotkanie Pielgrzyma pośród pielgrzymów, spotkanie z jego krzepiącymi świat słowami,oraz fotograficzne nawiedzenie sanktuarium w Lourdes, gdzie Maryja uczy, jak naśladować Chrystusa, będzie wielkim przeżyciem i zachętą do ponownego zakochania się w Tej, która powiedziała o sobie Bernadecie Soubirous: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.

KUP ALBUM

 

Zaufałem Bożemu Miłosierdziu

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny album o Bożym Miłosierdziu, który podkreśla związek Jana Pawła II z Łagiewnikami, jego rolę w ukazywaniu postaci św. Siostry Faustyny Kowalskiej i w szerzeniu kultu Bożego Miłosierdzia.
Jako młody robotnik Solwayu słyszał już o siostrze Faustynie i o Bożym Miłosierdziu. Idąc do pracy przez Łagiewniki, często wstępował do kościółka Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie znajduje się grób siostry Faustyny. Będąc biskupem krakowskim, rozpoczął w swojej archidiecezji jej proces beatyfikacyjny (21 X 1965).
Zasiadając na Stolicy Piotrowej w Rzymie, odsłaniał nam etapami tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Wydał encyklikę o Miłosierdziu Bożym Dives in misericordia (30 XI 1980), beatyfikował (18 IV 1993) i kanonizował (30 IV 2000) siostrę Faustynę, ustanawiając święto Miłosierdzia Bożego w II Niedzielę Wielkanocną. Dnia 17 sierpnia 2002 roku konsekrował bazylikę Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, centrum -z którego promieniować będzie na cały świat blask Miłosierdzia Bożego, zgodnie z tym, co Pan zechciał objawić św. Faustynie Kowalskiej, apostołce Bożego Miłosierdzia (Jan Paweł II, audiencja generalna, Castel Gandolfo, 21 VIII 2002).

Ojciec Święty, podczas modlitwy „Anioł Pański” (10 VIII 2003), powiedział do Polaków, że stale wędruje myślą do łagiewnickiego Sanktuarium i zawierza Miłosiernemu Jezusowi losy Kościoła i świata. Odmawiajmy razem z Nim akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.
Album Zaufałem Bożemu Miłosierdziu, ze zdjęciami Grzegorza Gałązki, zamieszcza fragmenty tekstów encykliki Dives in misericordia, dając Czytelnikowi możliwość ich rozważania i pogłębiania, aby przez coraz większe zaufanie Bożemu Miłosierdziu mógł on przeobrażać siebie i swoje otoczenie – budując cywilizację miłości.
Dziękujmy Bożemu Miłosierdziu za 25 lat pontyfikatu naszego Rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II, który uczy nas zaufania Bożej miłości. Rozniecajmy iskrę Bożej łaski i przekazujmy ogień miłosierdzia.
Bądźmy świadkami miłosierdzia!

KUP ALBUM

 

„Z pielgrzymką po Ziemi Świętej”

Ojciec Święty mógł przybyć do Ojczyzny Pana Jezusa w 22 roku swojego pontyfikatu.

Papieska wizyta miała przede wszystkim charakter osobistej pielgrzymki do miejsc biblijnych i korzeni wiary chrześcijańskiej.

To epokowe wydarzenie Roku Jubileuszowego bardzo dobrze utrwala album ze zdjęciami Grzegorza Gałązki.

 

KUP ALBUM

 

 

Żal odjeżdżać

Nie musimy przypominać, jak każdy głęboko przeżył tegoroczną podróż apostolską Jana Pawła II do Ojczyzny. Ojciec Święty odwiedził swoje ukochane miejsca w archidiecezji krakowskiej, ale serdeczną myślą obejmował całą Polskę i wszystkich Polaków.

Jeszcze przed pielgrzymką mówiono, że będzie ona sentymentalną podróżą do krainy młodości… Dzisiaj wiemy, że miała wielkie znaczenie dla Polski, Europy i Kościoła. Owszem, Papież wracał do przeszłości, ale czynił to jak człowiek, który ma wizję przyszłości. Dlatego i tym razem przekazał światu orędzie nadziei, które skupia się w zawierzeniu Bożemu miłosierdziu.

Wydawnictwo Michalineum wydało kolejny album ze zdjęciami Grzegorza Gałązki, poświęcony tegorocznej pielgrzymce papieskiej. Przeglądając te piękne zdjęcia i rozważając fragmenty przemówień Ojca Świętego, możemy utrwalić w sercu i przemienić w czyn papieskie orędzie.

KUP ALBUM