Spotkanie z „nowymi ewangelizatorami”

– Świadectwo jest kluczem do nowej ewangelizacji. Bycie ewangelizatorami to nie przywilej, lecz stałe zaangażowanie płynące z wiary – mówił Papież do uczestników watykańskiego kongresu „Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji. Słowo Boże szerzy się i rośnie.”

Benedykt XVI zachęcił, aby odważnie podejmować Chrystusowe zaproszenie do spotkania Go i stania się w świecie Jego świadkami; do dzielenia się radością wiary, nawet pośród obojętności, niezrozumienia i prześladowań. Głoszone słowo może spotykać się z oporem, z odrzuceniem, jednak pomimo wszystko rośnie i szerzy się, gdyż nie zależy od naszych działań, lecz od Boga.

Poza tym ziarno słowa – jak przedstawia to przypowieść o Siewcy – po dziś dzień pada i na teren żyzny, przynosząc owoc, szczególnie dzięki odwadze świadectwa.

(CTV)