Benedykt XVI: Rok Wiary by nieść światu Prawdę

Specjalny Rok Wiary będzie trwał od 11 października 2012 r., (rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II) do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata – 24 listopada 2013 r. Benedykt XVI ogłosił to w homilii na Mszy dla uczestników kongresu Nowej Ewangelizacji.

Celem jest wsparcie podejmowanych przez Kościół wysiłków głoszenia Ewangelii całemu światu. Temat podjęty został w rozważaniu na Anioł Pański, wobec licznej rzeszy pielgrzymów zebranych na Placu św. Piotra. Świadectwo towarzyszące przepowiadaniu, mówił w homilii mszalnej Papież, jest zdolne otwierać serca tych, którzy poszukują prawdy, aby zdołali odkryć sens własnego życia.

Misją Kościoła, jak i misją Chrystusa, pozostaje mówienie o Bogu, upamiętnianie Jego panowania, przypominanie szczególnie tym chrześcijanom, którzy zagubili swą tożsamość o prawie Boga do tego, co do Niego należy, czyli do naszego życia.

(CTV)