Sarajewo: powitanie papieża w Pałacu Prezydenckim

Błagam Boga Najwyższego o pokój i dobrobyt dla Sarajewa oraz całej Bośni i Hercegowiny – powiedział Franciszek podczas spotkania z przedstawicielami władz Bośni i Hercegowiny w Pałacu Prezydenckim w Sarajewie. Podkreślił, że „na tej ziemi pokój i zgoda” między mieszkającymi tam narodami i inicjatywy zmierzające do dalszego umocnienia przyjaznych i braterskich stosunków między nimi mają znaczenie, wykraczające poza jej granice. Wcześniej przed Pałacem Prezydenckim odbyła się oficjalna ceremonia powitania.