Franciszek odprawił Mszę św. z udziałem ponad 65 tys. wiernych

Z udziałem ponad 65 tys. wiernych Franciszek odprawił Mszę św. na stadionie Koševo w Sarajewie. „Dzisiaj ponownie wznosi się z tego miasta wołanie ludu Bożego i wszystkich ludzi dobrej woli: nigdy więcej wojny!” – zaapelował papież i wskazał na obecne konflikty zbrojne na świecie nazywając je rodzajem trzeciej wojny światowej, prowadzonej „w kawałkach”.