Wizyta duszpasterska Benedykta XVI w Chorwacji

Umocnienie rodziny, apel o prymat sumienia w życiu publicznym, a także poparcie dla integracji Chorwacji z Unią Europejską – to główne elementy przesłania Benedykta XVI podczas pielgrzymki do Chorwacji. „Pozwólcie się prowadzić ku wyżynom Boga!” – apelował Benedykt VI do młodzieży. Chorwaci serdecznie przyjęli papieża, a w Mszy św. na hipodromie w Zagrzebiu wzięło udział 400 tys. osób, czyli co dziesiąty obywatel kraju. Papież przebywał w Chorwacji w dniach 4-5 czerwca 2011r.

Niedziela Palmowa

Pociągnij nas ku wyżynom, uczyń czystymi, abyśmy należeli do pokolenia, które szuka Boga – modlił się Benedykt XVI podczas Eucharystii Niedzieli Palmowej 17 kwietnia.

Na Placu św. Piotra w Rzymie przewodniczył obchodom etapu diecezjalnego XXVI Światowego Dnia Młodzieży, który przebiega pod hasłem „Zakorzenieni w Chrystusie, mocni w wierze”. Jego obchody centralne odbędą się w dniach 16-21 sierpnia w Madrycie.

Nawiązując do procesyjnego wejścia Pana Jezusa do Jerozolimy, Ojciec Święty podkreślił, iż Syn Boży zmierzał do świątyni, która była dla Izraelitów szczególną gwarancją bliskości Boga wobec swego ludu. Udawał się tam także na święto Paschy, przypominające wyzwolenie z Egiptu i będące znakiem nadziei na ostateczne wyzwolenie. (KAI / DEON.pl)

Benedykt XVI w Fosse Ardeatine – miejscu kaźni 335 obywateli włoskich

Trzeba wierzyć w Boga miłości i życia, i odrzucić wszelki fałszywy obraz Boga, który zdradza Jego święte Imię, a tym samym zdradza człowieka, stworzonego na Jego obraz. Mówił o tym Benedykt XVI podczas pobytu w Fosse Ardeatine – miejscu kaźni 335 obywateli włoskich, w tym 75 Żydów, straconych przez hitlerowców w odwet za akcję partyzantów na terenie Rzymu w marcu 1944 r.

W swoim przemówieniu nawiązał do słów zapisanych w czasie okupacji hitlerowskiej przez anonimowego więźnia w celi tortur na Via Tasso w Rzymie, wyznającego swą wiarę w Boga i we Włochy. Papież podkreślił, iż ich autor potwierdził prymat wiary, stanowiącej źródło zaufania i nadziei dla Włoch i ich przyszłości. „To, co się stało tu 24 marca 1944 r., stanowi bardzo poważne wykroczenie przeciw Bogu, ponieważ jest celową przemocą człowieka wobec człowieka. Jest to najbardziej odrażający skutek wojny, każdej wojny, a Bóg jest życiem, pokojem, wspólnotą” – stwierdził Ojciec Święty.
(DEON.pl / KAI)