Modlitwa Anioł Pański

Również dzisiaj w wielu zakątkach świata nasi bracia chrześcijanie dają heroiczne świadectwo wiary pośród prześladowań – przypomniał Benedykt XVI przemawiając po polsku po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański”.