Benedykt XVI odwiedził rzymską parafię Matki Bożej Łaskawej (S. Maria delle Grazie)

– Życie chrześcijan czerpie swój sens z relacji z Chrystusem, a naszym zadaniem jest niesienie Go innym i prowadzenie ich do Niego – powiedział papież odwiedzając dziś rzymską parafię Matki Bożej Łaskawej (S. Maria delle Grazie) w osiedlu Casal Boccone w północno-wschodniej części Wiecznego Miasta. Ojciec Święty zachęcił tamtejszych katolików do aktywnego uczestnictwa w życiu swej wspólnoty parafialnej.

Nawiązując do dzisiejszych czytań liturgicznych Benedykt XVI wskazał, iż postać św. Jana Chrzciciela zachęca nas do dawania świadectwa życia chrześcijańskiego, wskazywania, że Jezusa posłanego przez Ojca należy przyjąć i naśladować. – Życie chrześcijan czerpie swój sens z relacji z Chrystusem, a naszym zadaniem jest niesienie Go innym i prowadzenie ich do Niego – stwierdził papież.

(DEON.pl)