Hołd dla Niepokalanej na Placu Hiszpańskim

Zgodnie ze zwyczajem, Ojciec Święty udał się na rzymski Plac Hiszpański, by kwiatami uczcić Niepokalaną w jej figurze umieszczonej tam na wysokiej kolumnie. Była to też tradycyjna okazja do spotkania w właścicielami sklepów zlokalizowanych wokół słynnej z handlu Via Condotti.

Podczas krótkiego nabożeństwa na Placu Hiszpańskim odczytano fragment Apokalipsy z wizją Niewiasty obleczonej w słońce, z księżycem pod stopami i ukoronowanej dwunastoma gwiazdami. W wygłoszonym następnie przemówieniu Ojciec Święty wyjaśnił symbolikę tej sceny, w której Niewiasta oznacza zarówno Maryję, jak i Kościół obleczony w chwałę zmartwychwstałego Chrystusa.