Święto Żandarmerii Watykańskiej

30 września Żandarmeria Watykańska świętowała 202. rocznicę powstania. Z tej okazji 23. kadetów złożyło uroczyste ślubowanie.

Dwa lata temu świętowali dwusetną rocznicę założenia korpusu żandarmerii, powołanego do życia przez Piusa VII w 1816 r., po upadku Napoleona, którego wojska okupowały tereny Państwa Kościelnego, i po ponownym powołaniu do życia tegoż Państwa, na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego.