Spotkanie z przedstawicielami innych religii

Papież Franciszek spotkał się dzisiaj z przedstawicielami innych religii: prawosławia, anglikanizmu, luteranizmu, a także  buddyzmu, konfucjanizmu oraz tradycyjnych religii koreańskich.