Spotkanie Papieża z Korpusem Dyplomatycznym.

Kryzys związany z migracjami oraz ochrona osoby ludzkiej i jej godności to główne akcenty przemówienia Franciszka do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej. Papież wyraził przekonanie, że „obecny Rok Jubileuszowy może być dobrą okazją, aby zimna obojętność wielu serc została przezwyciężona przez ciepło miłosierdzia, będące cennym darem Boga, który zamienia obawy w miłość i czyni nas budowniczymi pokoju”. Tradycyjnie z okazji nowego roku papież spotkał się z ambasadorami w Sali Królewskiej Pałacu Apostolskiego.