Premier Mozambiku u papieża Franciszka

Papież Franciszek przyjął dziś w Watykanie premiera Mozambiku. Alberto Clementino Vaquina spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone, któremu towarzyszył abp Dominique Mamberti, sekretarz ds. relacji z państwami.