Papież z apelem do Wielkich Rabinów Izraela

„Razem możemy wnieść wielki wkład w sprawę pokoju; razem będziemy mogli świadczyć w szybko zmieniającym się świecie o trwałym znaczeniu Bożego planu stworzenia; razem będziemy mogli stanowczo przeciwstawiać się wszelkim formom antysemityzmu i różnym innym formom dyskryminacji” – powiedział papież podczas wizyty u dwóch Wielkich Rabinów Izraela – sefardyjskiego Szlomo Amara i aszeknazyjskiego -Yony Metzgera.