Papież: niech Matka Boża z Guadalupe nadal towarzyszy i wspiera ludy Ameryki

Magnificat Maryi wprowadza nas w „błogosławieństwa”, a więc w podstawową syntezę i prawo orędzia ewangelicznego. Wzywa nas ono do proszenia o to, aby przyszłość Ameryki Łacińskiej wykuwali biedni i cierpiący, pokorni, głodni i spragnieni sprawiedliwości, ludzie czystego serca, budujący pokój, prześladowani dla Imienia Chrystusa. Mówił o tym Franciszek w kazaniu podczas Mszy św. w bazylice św. Piotra w Watykanie 12 grudnia – w uroczystość Matki Bożej z Guadalupe, patronki Ameryki.