Papież: „katolickość” wyzwaniem dla Kościoła

O katolickości Kościoła mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Wskazał, że Kościół jest katolicki, ponieważ jest miejscem gdzie jest nam głoszona cała wiara w swej integralności, gdzie zbawienie, które przyniósł nam Chrystus jest oferowane wszystkim.