Papież Franciszek spotkał się z prezydentem Węgier

W rozmowach z prezydentem Węgier podkreślono m.in. długą tradycję chrześcijańską tego kraju i zaangażowanie tamtejszego rządu na rzecz życia i rodziny. Mówiąc o sprawach międzynarodowych, zwrócono szczególną uwagę na sytuację w Syrii i problemy chrześcijan na Bliskim Wschodzie, wyrażając życzenie zdecydowanego podążania drogą dialogu i rokowań, aby szybko położyć kres tamtejszemu konfliktowi.