Papież Franciszek: Kościół jest rzeczywistością widzialną i duchową

O relacji między widzialną a duchową naturą Kościoła mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Podkreślił, że niezależnie od ludzkich słabości jest on naprawdę narzędziem łaski i widzialnym znakiem miłości Boga wobec całego rodzaju ludzkiego.