Papież do wiernych: ufajmy Panu

Do pokładania pełnej ufności i nadziei w Panu Jezusie, który nie tylko nie opuszcza nas w najtrudniejszych chwilach, ale co więcej – daje siły do pokonania ich, wezwał wiernych Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 17 listopada. Na Placu św. Piotra zebrało się, jak w każdą niedzielę, kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z Rzymu, Włoch i zagranicy.