Papież: dialog wymaga jasnej tożsamości

Na znaczenie dialogu opartego o jasną świadomość swej tożsamości i poczucie empatii mówił Ojciec Święty podczas spotkania z biskupami Azji w sanktuarium Haemi w pobliżu Seosan. Poprzedziła je wspólna modlitwa brewiarzowa w języku angielskim.