Papieskie nieszpory z rzymskimi studentami

„Nawet w tych ludziach, którzy żyją z dala od Boga, istnieje głęboka wewnętrzna tęsknota za nieskończonością i za transcendencją. Stąd tak ważne jest świadectwo życia chrześcijan”. Benedykt XVI mówił o tym podczas nieszporów I Niedzieli Adwentu, rozpoczynających nowy rok liturgiczny. W modlitwie z Ojcem Świętym uczestniczyli studenci i profesorowie rzymskich uczelni papieskich, seminariów i kolegiów kościelnych, a także świeckich uniwersytetów Wiecznego Miasta. Spotkanie zostało zorganizowane w bazylice watykańskiej przez Kongregację Edukacji Katolickiej i wpisało się w obchody Roku Wiary.