Audiencja Generalna

Do odprawiania nabożeństw czerwcowych zachęcał Benedykt XVI pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej w Watykanie 15 czerwca. W dzisiejszej katechezie papież nawiązał do postaci proroka Eliasza, który na Górze Karmel modlił się do Boga, aby się objawił i nawrócił serce ludu.

Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: „Witam i serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Czerwiec, to miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W wielu kościołach i wspólnotach odprawiane są nabożeństwa czerwcowe. Zachęcam was do zachowania tej pięknej tradycji. Niech Serce Boże uczyni nasze serca według Serca swego. Wszystkim wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

Wśród pielgrzymów z Polski byli m.in.: uczestnicy 32. kapituły generalnej Księży Zmartwychwstania Pańskiego, księża neoprezbiterzy diecezji tarnowskiej oraz księża neoprezbiterzy z diecezji kaliskiej.

Wizyta duszpasterska Benedykta XVI w Chorwacji

Umocnienie rodziny, apel o prymat sumienia w życiu publicznym, a także poparcie dla integracji Chorwacji z Unią Europejską – to główne elementy przesłania Benedykta XVI podczas pielgrzymki do Chorwacji. „Pozwólcie się prowadzić ku wyżynom Boga!” – apelował Benedykt VI do młodzieży. Chorwaci serdecznie przyjęli papieża, a w Mszy św. na hipodromie w Zagrzebiu wzięło udział 400 tys. osób, czyli co dziesiąty obywatel kraju. Papież przebywał w Chorwacji w dniach 4-5 czerwca 2011r.

Niedziela Palmowa

Pociągnij nas ku wyżynom, uczyń czystymi, abyśmy należeli do pokolenia, które szuka Boga – modlił się Benedykt XVI podczas Eucharystii Niedzieli Palmowej 17 kwietnia.

Na Placu św. Piotra w Rzymie przewodniczył obchodom etapu diecezjalnego XXVI Światowego Dnia Młodzieży, który przebiega pod hasłem „Zakorzenieni w Chrystusie, mocni w wierze”. Jego obchody centralne odbędą się w dniach 16-21 sierpnia w Madrycie.

Nawiązując do procesyjnego wejścia Pana Jezusa do Jerozolimy, Ojciec Święty podkreślił, iż Syn Boży zmierzał do świątyni, która była dla Izraelitów szczególną gwarancją bliskości Boga wobec swego ludu. Udawał się tam także na święto Paschy, przypominające wyzwolenie z Egiptu i będące znakiem nadziei na ostateczne wyzwolenie. (KAI / DEON.pl)

Benedykt XVI w Fosse Ardeatine – miejscu kaźni 335 obywateli włoskich

Trzeba wierzyć w Boga miłości i życia, i odrzucić wszelki fałszywy obraz Boga, który zdradza Jego święte Imię, a tym samym zdradza człowieka, stworzonego na Jego obraz. Mówił o tym Benedykt XVI podczas pobytu w Fosse Ardeatine – miejscu kaźni 335 obywateli włoskich, w tym 75 Żydów, straconych przez hitlerowców w odwet za akcję partyzantów na terenie Rzymu w marcu 1944 r.

W swoim przemówieniu nawiązał do słów zapisanych w czasie okupacji hitlerowskiej przez anonimowego więźnia w celi tortur na Via Tasso w Rzymie, wyznającego swą wiarę w Boga i we Włochy. Papież podkreślił, iż ich autor potwierdził prymat wiary, stanowiącej źródło zaufania i nadziei dla Włoch i ich przyszłości. „To, co się stało tu 24 marca 1944 r., stanowi bardzo poważne wykroczenie przeciw Bogu, ponieważ jest celową przemocą człowieka wobec człowieka. Jest to najbardziej odrażający skutek wojny, każdej wojny, a Bóg jest życiem, pokojem, wspólnotą” – stwierdził Ojciec Święty.
(DEON.pl / KAI)