Kaplica Sykstyńska gotowa do konklawe

Na dachu Kaplicy Sykstyńskiej stoi już komin, z którego biały dym ma obwieścić światu wybór nowego papieża, a czarny dym będzie informował, że wyboru jeszcze nie dokonano. Montaż komina wieńczy ustawienie dwóch pieców w kaplicy sykstyńskiej. Prace we wnętrzu zdobionym freskami Miachała Anioła postępują sprawnie. Specjalnym rusztowaniem wyrównano poziom podłogi, na której ustawione zostaną kardynalskie krzesła. Elektorzy zajmować będą miejsca w Kaplicy Sykstyńskiej według określonego porządku.