Uroczystość św. Piotra i Pawła

Z udziałem kilku tysięcy wiernych zgromadzonych w Bazylice Watykańskiej pod przewodnictwem Benedykta XVI odbyła się Msza św. z okazji uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła. W homilii papież nawiązał do przypadającej dzisiaj 60. rocznicy swoich święceń kapłańskich.

Ojciec Święty wręczył też paliusze 41 nowym arcybiskupom-metropolitom mianowanym w ostatnich 12 miesiącach. Mszę św. wraz z Benedyktem XVI sprawowali arcybiskupi i 100 kardynałów. Wzięła w niej także udział delegacja Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu, pod przewodnictwem prawosławnego metropolity Francji, Emmanuela, jednocześnie dyrektora Biura swego Kościoła przy Unii Europejskiej.

(KAI / DEON.pl)

Audiencja Generalna

Do odprawiania nabożeństw czerwcowych zachęcał Benedykt XVI pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej w Watykanie 15 czerwca. W dzisiejszej katechezie papież nawiązał do postaci proroka Eliasza, który na Górze Karmel modlił się do Boga, aby się objawił i nawrócił serce ludu.

Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: „Witam i serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Czerwiec, to miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W wielu kościołach i wspólnotach odprawiane są nabożeństwa czerwcowe. Zachęcam was do zachowania tej pięknej tradycji. Niech Serce Boże uczyni nasze serca według Serca swego. Wszystkim wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

Wśród pielgrzymów z Polski byli m.in.: uczestnicy 32. kapituły generalnej Księży Zmartwychwstania Pańskiego, księża neoprezbiterzy diecezji tarnowskiej oraz księża neoprezbiterzy z diecezji kaliskiej.

Wizyta duszpasterska Benedykta XVI w Chorwacji

Umocnienie rodziny, apel o prymat sumienia w życiu publicznym, a także poparcie dla integracji Chorwacji z Unią Europejską – to główne elementy przesłania Benedykta XVI podczas pielgrzymki do Chorwacji. „Pozwólcie się prowadzić ku wyżynom Boga!” – apelował Benedykt VI do młodzieży. Chorwaci serdecznie przyjęli papieża, a w Mszy św. na hipodromie w Zagrzebiu wzięło udział 400 tys. osób, czyli co dziesiąty obywatel kraju. Papież przebywał w Chorwacji w dniach 4-5 czerwca 2011r.

Niedziela Palmowa

Pociągnij nas ku wyżynom, uczyń czystymi, abyśmy należeli do pokolenia, które szuka Boga – modlił się Benedykt XVI podczas Eucharystii Niedzieli Palmowej 17 kwietnia.

Na Placu św. Piotra w Rzymie przewodniczył obchodom etapu diecezjalnego XXVI Światowego Dnia Młodzieży, który przebiega pod hasłem „Zakorzenieni w Chrystusie, mocni w wierze”. Jego obchody centralne odbędą się w dniach 16-21 sierpnia w Madrycie.

Nawiązując do procesyjnego wejścia Pana Jezusa do Jerozolimy, Ojciec Święty podkreślił, iż Syn Boży zmierzał do świątyni, która była dla Izraelitów szczególną gwarancją bliskości Boga wobec swego ludu. Udawał się tam także na święto Paschy, przypominające wyzwolenie z Egiptu i będące znakiem nadziei na ostateczne wyzwolenie. (KAI / DEON.pl)