Nieszpory z okazji rozpoczęcia roku akademickiego w Rzymie

Stała gotowość do współpracy z Chrystusem, bezinteresowność i postawa służby – od tych rzeczy zależy dobre kapłaństwo. Przypomniał dziś o tym Benedykt XVI w homilii dla profesorów i studentów papieskich uczelni w Wiecznym Mieście.

Już tradycyjnie spotkali się oni 4 listopada wieczorem na nieszporach w Bazylice św. Piotra z okazji inauguracji nowego roku akademickiego. W nabożeństwie wzięli też udział uczestnicy międzynarodowej konferencji powołaniowej zorganizowanej na 70-lecie Papieskiego Dzieła Powołań Kapłańskich. Powstało ono jako owoc udanej reformy powołaniowej, jaką przeprowadził Pius XII, o czym wspomniał Benedykt XVI w swojej homilii.

W tym kontekście Ojciec Święty przypomniał o istocie misji kapłańskiej.

– Bóg Ojciec posłał swego przedwiecznego Syna na świat, aby wypełnił Jego plan zbawienia – mówił Papież.

(Radio Watykańskie)