Nieszpory święta Nawrócenia św. Pawła Apostoła – modlitwa ekumeniczna

O to, by nie uważać podziałów w Kościele za zjawisko naturalne i nieuniknione a także o zgodne proszenie Chrystusa, by wszyscy mogli podążać ku jedności, której On pragnie zaapelował dziś papież Franciszek podczas II nieszporów święta Nawrócenia św. Pawła Apostoła.