Niedziela Palmowa

– Niedziela Palmowa jest bramą, przez którą wchodzimy w obchody Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym Pan Jezus zmierza do kresu swego ziemskiego życia. Papież zwrócił na to uwagę w homilii na Mszy, którą tradycyjnie poprzedziła wymowna, uroczysta procesja na Placu św. Piotra. – Jesteśmy wezwani do naśladowania Mesjasza, który nie zapewnia nam łatwego szczęścia na ziemi, ale daje szczęście nieba, błogosławieństwo Boga. W Niedzielę Palmową na szczeblu diecezjalnym obchodzony jest światowy dzień młodzieży.