Nabożeństwo ekumeniczne w Bazylice Grobu Pańskiego

„Nie bądźmy głusi na potężne wezwanie do jedności rozbrzmiewające z tego miejsca” – zaapelował Ojciec Święty podczas spotkania ekumenicznego w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. W nabożeństwie wziął udział patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej I.