Małżeństwo to uzupełnianie się różnic

Małżeństwo jest wspólną drogą mężczyzny i kobiety, na której zadaniem mężczyzny jest pomaganie żonie, by była bardziej kobietą, a zadaniem kobiety jest dopomożenie mężowi, aby był bardziej mężczyzną. Jest to uzupełnianie się różnic – powiedział papież Franciszek podczas Mszy św. w bazylice św. Piotra, w czasie której 20 par zawarło sakrament małżeństwa. Dodał, że w sytuacji, gdy małżonkowie „zostali ukąszeni pokusami zniechęcenia, niewierności, wycofania się, porzucenia”, Bóg „chce im udzielić swojej uzdrawiającej mocy, którą jest Jego miłosierdzie”. – Otrzymuje je ten, kto powierza się Jezusowi ukrzyżowanemu – podkreślił Ojciec Święty.