Książka Benedykta XVI: „Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo”

„W dialogu z dawniejszymi i dzisiejszymi interpretatorami próbowałem wyjaśnić tutaj to, co na początku swych Ewangelii Mateusz i Łukasz opowiadają o dzieciństwie Jezusa” – pisze Benedykt XVI we wstępie do swojej książki „Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo”. Papieskie dzieło wieńczące trylogię poświęconą postaci i orędziu Jezusa Chrystusa ukazuje się właśnie w kilku językach.