Konsystorz pod przewodnictwem papieża. Kreacje kardynalskie

W bazylice św. Piotra w Watykanie odbył się zwyczajny konsystorz publiczny, na którym Franciszek włączył do Kolegium Kardynalskiego 14 nowych purpuratów, w tym Polaka abpa Konrada Krajewskiego, papieskiego jałmużnika.