III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólnego Synodu Biskupów

III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólnego Synodu Biskupów. Dziś 7 kongregacja generalna. Jej temat brzmi „Wyzwania duszpasterskie związane z otwarciem na życie”. W auli synodalnej obecny był Ojciec Święty.

Dziś rano rozpoczęto poruszanie kwestii związanych z przyjęciem życia i metodami regulacji poczęć, odpowiedzialnym rodzicielstwem.