Franciszek: żyjcie radością kapłańską

„Pan namaścił nas w Chrystusie olejem radości, a to namaszczenie zachęca nas do przyjęcia i wzięcia na siebie tego wielkiego daru: radości, kapłańskiej pogody ducha. Radość kapłana jest cennym darem nie tylko dla niego, ale także dla całego wiernego ludu Bożego” – powiedział Ojciec Święty podczas porannej Msza krzyżma sprawowanej w bazylice watykańskiej.