Franciszek tłumaczy, w jaki sposób przygotowujemy się do Komunii podczas Mszy św.

Ojciec Święty kontynuując cykl katechez omawiających liturgię eucharystyczną wyjaśnił znaczenie obrzędów przygotowujących do Komunii św.