Franciszek: tak rodzi się nasza nadzieja

„W wydarzeniu Paschy Jezus przekształcił, biorąc je na siebie: nasz grzech w przebaczenie, naszą śmierć w zmartwychwstanie, nasz lęk w zaufanie. Oto dlaczego tam, na krzyżu, zrodziła się i zawsze się odradza nasza nadzieja” – powiedział Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.