Franciszek spotkał się z włoskimi skautami

O konieczności dawania chrześcijańskiego świadectwa we współczesnym społeczeństwie mówił Papież do siedmiu tysięcy włoskich skautów. Franciszek spotkał się z nimi w Auli Pawła VI z okazji 60. rocznicy powstania Ruchu Dorosłych Włoskich Skautów Katolickich.