Franciszek przewodniczył uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła

„Nauczajcie modlitwy modląc się; głoście wiarę wierząc; dawajcie świadectwo swoim życiem!” – powiedział Franciszek 46 nowym arcybiskupom metropolitom, którzy w formie prywatnej otrzymali dziś paliusze. Zgodnie z nowymi obrzędami ich uroczyste nałożenie odbędzie się w stolicach biskupich poszczególnych hierarchów.