Franciszek: Dzięki temu rozpoznasz nieskończoną miłość

O darze umiejętności, pozwalającym nam zrozumieć, poprzez rzeczywistość stworzoną, wielkość i miłość Boga oraz Jego głęboki związek z wszelkim stworzeniem mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Słów papieża wysłuchało na placu św. Piotra około 50 tys. wiernych.