Franciszek: bądźcie miłosierni i nie potępiajcie

Bądźcie miłosierni i nie potępiajcie – zaapelował Ojciec Święty udzielając dziś w bazylice watykańskiej święceń kapłańskich 13 neoprezbiterom.