„Dialog międzyreligijny jest znakiem nadziei”

O roli dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza w obecnie przeżywanym okresie kryzysu mówił Ojciec Święty odwiedzając przewodniczącego Komitetu ds. Religijnych w Ankarze. Ten państwowy urząd – Diyanet – nadzoruje kwestie związane z wiarą i kultem muzułmańskim, a także etyką /KAI/