„Dar rozumu czyni nas prawdziwie wierzącymi”

O fundamentalnym znaczeniu daru rozumu dla życia chrześcijańskiego mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Wskazał, że pozwala on nam wzrastać w zrozumieniu tego, co Pan powiedział i uczynił oraz sprawia, że dostrzegamy coraz bardziej, iż wszystko jest darem Jego miłości dla naszego zbawienia.

Na placu św. Piotra papieskiej katechezy wysłuchało co najmniej 40 tys. wiernych.