Benedykt XVI na Placu Hiszpańskim

Udał się tam jak co roku, by wraz z rzymianami oddać cześć Niepokalanej. Papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, opisującej scenę zwiastowania. Podkreślił, że jest ona wskazówką dla współczesnego człowieka, który żyje w ciągłym pośpiechu i aktywizmie. W takich warunkach nie jest on w stanie usłyszeć ciszy, w której przemawia Pan. Dlatego to od Maryi musimy się nauczyć milczenia i słuchania – powiedział Papież. Benedykt XVI zauważył również, że Maryja pokazuje nam, gdzie leży prawdziwy ratunek dla świata.