Benedykt XVI: Jezus jest drogą pokoju

Na Jezusa Chrystusa jako „drogę pokoju” wskazał dziś papież sprawując w bazylice watykańskiej Mszę św. z okazji uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Ojciec Święty nawiązał także do tegorocznej tematyki Światowego Dnia Pokoju, „Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju”, podkreślając konieczność solidnej formacji sumień młodego pokolenia. W Mszy św. liczny udział wzięli ambasadorzy akredytowani przy Stolicy Apostolskiej.