Anioł Pański

Do otwierania się z miłością na chorych i cierpiących i do pomagania im na co dzień wezwał wiernych Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański. Spotkał się z nimi 12 lutego na Placu św. Piotra w Watykanie, a po odmówieniu modlitwy maryjnej udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego, a następnie pozdrowił ich w 8 językach, m.in. po polsku.