Anioł Pański

Do udziału w głoszeniu nowej ewangelizacji, jak czynił to niegdyś św. Paweł, zachęcił wiernych Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo 18 września. Po odmówieniu modlitwy udzielił zgromadzonym błogosławieństwa apostolskiego, a następnie pozdrowił ich w różnych językach, m.in. po polsku. Po niemiecku poprosił o modlitwy w intencji jego zbliżającej się podróży do Niemiec.