2015-11-03 Msza Papieska za zmarłych w ostatnim roku kardynałów i biskupów

Powołaniem pasterzy Kościoła jest służba. Wskazał na to Papież podczas Mszy za zmarłych w ostatnim roku kardynałów i biskupów, której przewodniczył w bazylice watykańskiej.

„Kiedy prosimy dla nich o nagrodę obiecaną «sługom dobrym i wiernym» (por. Mt 25,14-30), jesteśmy wezwani do odnowienia wyboru, by służyć w Kościele – mówił Papież. – Tego wymaga od nas Pan, który jak sługa umywał nogi swoim najbliższym uczniom, abyśmy również my czynili to co On. Bóg służył nam pierwszy – powiedział Papież. – Sługa Jezusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć, musi ze swej strony być pasterzem gotowym oddać życie za owce. Kto służy i daje, w oczach świata wydaje się tym, który traci. W rzeczywistości, tracąc życie, znajduje je”.

Franciszek przypomniał słowa Chrystusa z odczytanej podczas liturgii Ewangelii św. Jana: „Bóg tak umiłował świat” (J 3, 16).